Serveis del Cap de Govern

Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS EUROPEUS 1
TÈCNIQUES EN AFERS EUROPEUS 4
TÈCNICA SERVEI COMUNICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU 1

Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT 1
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS I DE L'OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC 1
CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 1
TÈCNIC DE L’OFICINA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 7
TÈCNIC DE SUPORT EN METEOROLOGIA 1
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS 1
TÈCNIC DE TRANSPORTS 3
TÈCNIC DE TRANSPORT PER CABLE 1
TÈCNIC EN AERONÀUTICA 1
CAP D'ÀREA MOBILITAT 1
TÈCNIC CENATRA 1
TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT 1
INSPECTOR TÈCNIC OCUPACIÓ I REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 1
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU MOBILITAT PAVIMENT 1
ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS 1

Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT 1
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL 1
CAPS D'ÀREA 4
CAPS D’UNITAT 2
CAPS DE PROJECTE 2
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI 9
ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS 7
TÈCNIC BACK OFFICE 2
TÈCNIC DE FRONT OFFICE 2
RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I PRESSUPOST 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU 2
ADMINSTRATIU 1
RESPONSABLE DE L'OFICINA DE PROCESSOS 1
TÈCNIC DE PROCESSOS 1
RESPONSABLE DE L’OSCEPA 1
CAP DE PROJECTE TÈCNIC DE L’OSCEPA 1
TÈCNIC D’ATENCIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DEL CANVI 1

Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ 1
* CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 1
* TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 8

(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)

Secretaria General

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETÀRIA GENERAL 1
ADMINISTRADORA DEL BOPA 1
ADMINISTRATIU DEL BOPA 1
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC 3
CAP DEL GABINET JURÍDIC 0
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV 1
JURISTA DEL BOPA 0
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC 6
NUNCI 2
PAO -NUNCI 1
PROCURADOR 1
REPROGRAFIA 3
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRE.GRAL.GOV 1
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL 1
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.ED 1

Gabinet del Cap de Govern

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP DEL GABINET DEL CAP DE GOVERN 1
CONSELLERA DIPLOMÀTICA 1
ASSESSORA TÈCNICA 2
SECRETÀRIA DEL CAP DE GOVERN 1
XÒFER REFERENT 1
XÒFER  1
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL 1

Departament de Protocol

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP DE PROTOCOL 1
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL 0
TÈCNIC DE PROTOCOL 5

Departament de Comunicació i Premsa

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP DE COMUNICACIÓ 1
TÈCNICA/TÈCNICS DE COMUNICACIÓ 3
FOTÒGRAF 2
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA 1
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA 1
ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ 1
OPERADORS D'AUDIOVISUAL 2
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 1