Descripció Dotació pressupostària Objectius
Pla d’acció del Govern d'Andorra 2020-2023 Horitzó 23 (H23)   Reavaluació del Pla de Govern tenint en compte els impactes econòmics i socials que ha provocat la crisi sanitària, amb la finalitat de marcar prioritats orientades a la recuperació i de fer d’Andorra un país resilient, sostenible i global sense perdre de vista les fites a aconseguir. Recull les necessitats immediates i els projectes transversals que permetran assolir dits objectius. Horitzó 23, inclou un total de 77 accions dividides en 20 iniciatives emmarcades en tres pilars: el de benestar i cohesió social, el d’economia i innovació, i el d’aliances pel canvi.