Transparència

Els elements d'informació del Portal de Transparència s'han agrupat en 4 apartats d'informació d'acord amb la Llei de transparència per a facilitar-li l'accés a la informació que desitja consultar. Aquests apartats són:

· Organització i informació institucional
· Informació pressupostària i gestió
· Informació econòmica
· Informació a la ciutadania

QUÈ ÉS LA TRANSPARÈNCIA?
La transparència és un dels principis fonamentals que ha de presidir l'actuació dels poders públics. L'objectiu, que els òrgans i institucions públiques facin visible als ciutadans la informació sobre la seva gestió amb rigor, veracitat i objectivitat.

PER QUÈ?
Perquè el ciutadà té dret a estar informat dels assumptes públics i saber com es gestionen, i és un dels pilars en els quals es basa l'actuació diària d'aquest Govern. Només quan els ciutadans coneixen com es prenen les decisions que els afecten i com s'utilitzen els fons públics, poden prendre part amb solvència en els assumptes públics.

 

COM?
A través d'aquest Portal de Transparència en el qual es publica de manera permanent i actualitzada la informació rellevant sobre la gestió del Govern.

El Portal està dissenyat perquè els ciutadans pugueu accedir de manera senzilla a la informació, com per exemple, als contractes signats pel Govern, les subvencions que ha atorgat en els últims anys, etc.

En aquesta primera etapa de transparència, i seguint el mandat legal de poder efectuar la interrelació amb la ciutadania fent servir els mitjans electrònics, les tecnologies de la informació i la comunicació posats a la seva disposició per part de l’Administració, us fem avinent que algunes aplicacions i les informacions que contenen estan en fase de millora, i a mesura que es vagi desenvolupant la transformació digital de l’Administració, la informació aquí continguda anirà evolucionant per a fer-la cada dia més entenedora, segura, fàcil i reutilitzable. 

 

El més destacat

Endeutament Públic Any 2022

L’endeutament públic del sector institucional “S.13 Administracions públiques”, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, l’endeutament públic ha disminuït el -8,6% l’any 2022 respecte a l’enregistrat l’any 2021, i ha passat de 1.366,5 a 1.249,3 milions d’euros. (font Estadística Govern)

El servei de Tràmits del Govern, Immigració i l’Agència Tributària incorporen taules prioritàries per la gent gran i discapacitats

La Ministra d'Afers Socials i Funció Públic ha anunciat la implantació del sistema per donar prioritat als col·lectius més vulnerables als serveis de Tràmits del Govern, de l’Agència Tributària i d’Immigració sorgeix d’una demanda formulada per la Federació de les Associacions de la Gent Gran d’Andorra durant l’assemblea celebrada a final de maig

Andorra-Unió Europea

Andorra ha emprès un procés de negociació amb la Unió Europea amb l’objectiu de fer front als reptes del futur i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans a mitjà i llarg termini. Aquí pots conèixer més.

Publicacions recents

  • Notícies de Govern

    Aquí podreu trobar les darreres novetats i informacions del Govern publicades. Aquestes estan ordenades des de les més recents fins a les més antigues publicades al Web de Govern.
  • Acord d'associació Andorra-Unió Europea

    Aquí pots estar al corrent de tot sobre el procés de negociació amb la Unió Europea amb l’objectiu de fer front als reptes del futur i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans a mitjà i llarg termini
  • Darreres notes de premsa d'Estadística-Govern

    Catàleg de publicacions del Departament d’Estadística objectes de comunicació, amb les publicacions més destacades i amb l'opció d'ordenar per data i seleccionar per període de publicació.

Últimes normes aprovades